Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ID-227814807334993 ID: 2110252719209234
top of page
Stressed Man

"לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים עת לחשות ועת לדבר" (קהלת ג, ז)

כל משבר הוא הזדמנות לצמיחה

מדוע חשוב לנהל משבר תקשורתי?

משבר תקשורתי עלול להביא לקריסה מוחלטת של הארגון. תהליך ניהול משבר תקשורתי הוא תהליך מורכב, ובמסגרתו קיימת חשיבות רבה לכל שלב וצעד. מהי מהירות התגובה? האם במסגרת החשיפה הראשונית של הטענות שהועלו כנגד הארגון, כבר הספיק הארגון לגבש תגובה שמתפרסמת לצד ההאשמות שהועלו נגדו?

האם אותה תגובה מכילה אינפורמציה מקיפה ומדויקת אודות מידת האחריות שנוטל הארגון על הכשלים שבהם הוא מואשם, וכיצד הוא מביע אמפתיה ורצון להטיב עם מצבם של הנפגעים?

Stationary photo

השעות הראשונות הן קריטיות, והן אלו שיקבעו את אופי הסיקור בתקשורת. הן אלו שיכריעו מה תהיה מידת הנזק שייגרם לארגון מבחינה תדמיתית ועסקית.

נמצאים במשבר תקשורתי?
התקשרו, נוכל לעזור לכם

נלמד במהירות ויעילות את מהות המשבר ואת מערך האינטרסים של הארגון.

נבנה את הנרטיב הנכון לארגון להובלת המשבר.

נגבש סל מסרים רלוונטי וניצור סיקור תקשורתי מתאים.

ננתח בזמן אמת את השתלשלות המשבר ונעריך במקצועיות רבה מה פוטנציאל הנזק שלו.

ננקוט פעולות מהירות להנמכת האש המופנית אל הארגון. 

נוביל את המשבר כהזדמנות להעצמה וצמיחה של הארגון.

לשליחת הודעה דחופה

bottom of page