Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ID-227814807334993 ID: 2110252719209234
top of page

טיפים לזמן משבר

לא לעשות:

• קבלת החלטות איטית מדי.

• כשל בתקשורת עם כל קהלי היעד.

• אי החזרת פניות טלפוניות למדיה.

• חוסר התייחסות לאנשי תקשורת בכבוד ובהערכה.

• לשקר, להוליך שולל, לא לומר את האמת.

• לא לתקשר ולהשיב ב-"אין תגובה" לשאלות המדיה.

• ליצור רושם כמתחמק, לא מודע לבעיה או מתנער מאחריות.

• לתת לחדשות הרעות לטפטף לאורך זמן.

• לתקשר מסרים מבלבלים.

• להאמין שתקשורת סודית ופנימית, היא אכן סודית ופנימית.

• להקשיב לאנשים הלא נכונים.

• לא לאסוף מידע, תגובות או שאלות מהציבור.

• לא להקים ערוצים לקבלת פניות - רעיונות, הצעות, ביקורות, שאלות.

• חוסר נכונות לבצע שינויים נדרשים.

bottom of page